Condiții de utilizare

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt considerate informatii cu caracter general.

Site-ul SelfPay este proprietatea SelfPay SA, conceput pentru a-si prezenta sistemul de terminale de plata si serviciile ce pot fi accesate prin intermediul sau. De asemenea, cel de al doilea scop al site-ului este acela de a permite clientilor/utilizatorilor sa adreseze intrebari, reclamatii sau nelamuriri privind sistemul de plata prin terminalele de plata si de a primi informatii/newslattere/etc privind eventualele promotii.

Site-ul SelfPay, design-ul, look&feel-ul acestuia, know-how-ul, bazele de date accesibile prin intermediul său și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile precum și sistemul de terminale de plata sunt proprietatea societății SelfPay SA, societate cu personalitate juridică, română, înregistrată la ORC București cu nr J40/9919 /2009 având cod unic de înregistrare 26067497, cu atribut fiscal RO.

Adresa de contact: Bd. Dacia, nr. 153 – 155, etaj 5-7, sector 2, București, Telefon: 021 5297101, Coordonate bancare: RO25 RZBR 0000 0600 1209 7104, Raiffeisen Bank.

Toate cele prezentate în acest site sunt valabile numai pentru proprietarul site-ului şi sunt proprietatea exclusivă a sa, proprietarul deţinand toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site. În cuprinsul prezentelor termeni și condiții generale de utilizare, noțiunea de „marcă” se referă la faptul că denumirea “Selfpay” şi derivatele, indiferent de modul de reprezentare și stilizare, toate logourile şi simbolurile asociate şi combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite de aceasta aplicație, sunt mărci înregistrate ale proprietarului site-ului.

Se interzice reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al proprietarului.

Prin accesarea site-ului, sunteți de acord cu prezentele termeni si condiții. Accesul la site este supus acestor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Prin accesarea site-ului acceptați fără limitări sau clarificări aceste condiții.

Proprietarul depune toate eforturile pentru a transmite informatii actualizate si exacte si pentru a prezenta in mod cat mai clar toate informatiile din acest site, proprietarul nu garanteaza ca anumite pagini nu contin erori. Proprietarul nu este si nu va fi legal responsabil pentru nicio prezentare eronata a informatiilor prezentate si declara ca va intreprinde toate si orice demrs pentru indreptarea erorilor.

De asemenea, proprietarul nu ofera nicio garantie si nici nu-si asuma responsabilitatea in ceea ce priveste corectitudinea si caracterul integral al oricareia dintre paginile catre care exista link-uri. Nu poate fi atrasa raspunderea proprietarului site-ului pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, cauzate de accesarea sau folosirea informatiilor furnizate in cadrul paginii de internet sau in cadrul oricarei altei pagini la se face trimitere de catre pagina principala.

Proprietarul site-ului definește „refuz serviciu” încercarea frauduloasă de a indisponibiliza sau bloca accesul la o informatie/pagina/link/etc prin suprasolicitarea resurselor informatice care susțin serviciul cu cereri multiple transmise serviciului într-un timp foarte scurt.

n cazul in care accesarea anumitor pagini trebuie autorizată, iar clientul/utilizatorul acceseaza neautorizat acel serviciu sau sparge eventuale bariere de securitate, atunci acelea operatiuni poarta denumirea de „cracking sau hacking”.

 1. Proprietatea conținutului și a drepturilor de proprietate intelectuală

Este interzisă orice utilizare a site-ului sau a informatiei regasite pe diverse pagini ale sale în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email marketing@selfpay.ro

În ipoteza in care considerați că anumite elemente/informații/etc., aflate pe aplicația SelfPay încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, sunteți rugat să trimiteți un email la marketing@selfpay.ro mentionand in clar drepturile încălcate, asa incat administratorii companiei proprietare să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.

Pentru situația în care apreciați că anumite elemente/informații/etc. aflate pe site-ul SelfPay încalcă dreptul dvs. la viața privată, drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un email la dpo@selfpay.ro cu drepturile pe care dvs. le considerați încălcate pentru a permite persoanelor responsabile să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale

 1. Funcționalitățile site-ului SelfPay

Clientii/Utilizatorii au la dispoziție prin intermediul site-ului posibilitatea de a se informa de reteaua de terminale de plata si despre ce servicii de plata pot beneficia la nivelul fiecarui terminal.

O alta functionalitate de site-ului este aceea de a permite utilizatorilor/clientilor sistemului de terminale de plata de a adresa propuneri, intrebari sau reclamatii privind natura si calitatea serviciilor precum si cea de a primi informatii/newsletter-uri/promotii/etc.

 1. Declinarea răspunderii

Proprietarul site-ului nu raspunde pentru funcționarea continuă a acestuia și nici cu privire la compatibilitățile cu diferitele device-uri/terminale electronice (portabile sau nu). De asemenea, proprietarul site-ului nu răspunde pentru folosirea acestuia prin mijloace și metode frauduloase și/sau abuzive de către orice persoană/client/utilizator.

 1. Prevederi referitoare la securitate

Clientul/Utilizatorul înţelege faptul că site-ul este disponibil prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al proprietarului site-ului, cu toate acestea societatea proprietara declară că va depune eforturi pentru a menține securitatea informațiilor şi va lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea funcționalităților.

Clientul/Utilizatorul cunoaște că are obligația de a verifica în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea site-ului, pentru a evita instalarea/transmitrea viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

 1. Obligațiile, declaraţiile şi răspunderile Utilizatorului

Clientul/Utilizatorul declară şi garantează că are dreptul legal de a accesa site-ul si folosi serviciile acestuia. Clientul/Utilizatorul declară si ințelege ca pentru motive justificate si/sau tehnice proprietarul site-ului poate decide pentru diverse perioade de timp suspendarea functionalitații acestuia.

Clientul/Utilizatorul are obligația de nu folosi sau permite vreunei alte persoane să folosească site-ul SelfPay indiferent de scop: ilegal, imoral sau care poate aduce atingere persoanelor.

Clientul/Utilizatorul are obligația de a folosi funcționalitățile site-ului numai în conformitate cu prevederile legale, fiind direct responsabil pentru consecințele şi erorile sale indiferent de efectele produse: pierdere materială, morală, etc. De asemenea, Clientul/utilizatorul este responsabil indiferent de forma vinovăției sale – intenție sau culpă (neglijentă sau imprudență).

Clientul/Utilizatorul se obligă şi declară că:

a. nu va modifica, copia, transmite, afişa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul site-ului SelfPay;

b. nu va desfășura (şi nu va permite) activitatea de cracking sau hacking;

Clientul/Utilizatorul declară că are cunoștință de prevederile legale de natură penală sau civilă, suportând consecințele atunci când încearca activitățile de cracking sau hacking.

Clientul/Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere proprietarul site-ului SelfPay pentru eventualul prejudiciu suferit, indiferent de felul sau (material sau moral), ca urmare a folosirii informatiilor prezentate prin intermediul site-ului, dacă folosirea lor s-a realizat cu încălcarea sau ignorarea de către client/utilizator a acestor termeni şi condiții sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

Clientul/Utilizatorul este de acord sa exonereze de răspundere proprietarul site-ului atunci când serviciile acestuia nu pot fi oferite din cauze neimputabile, a lipsei rețelei Internet și în general evenimente care nu sunt sub controlul proprietatului. Această împrejurare se aplică și situației când proprietarul ia decizia de a întrerupe funcționalitatea site-ului din motive financiar – fiscale sau pentru respectarea anumitor prevederi legale.

Clientul/Utilizatorul a luat la cunostinta de conditiile si modalitatile de solutionare a diferendelor/reclamatiilor, acestea facand obiectul unui document distinct existent pe pagina site-ului dedicata acestuia. De asemenea, clientul/utilizatorul poate accesa documentul prin intermediul acestui link.

Clientul/Utilizatorul este de acord ca răspunderea proprietarului site-ului, în cazul unui act sau fapt rezultat în oricare mod din sau în legătură cu serviciile/informatiile site-ului, este limitată pentru fiecare eveniment sau înlănțuire de acte/fapte/evenimente la suma de 50 euro sau echivalentul în lei al acestei sume și numai dacă răspunderea a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească.

 1. Date cu caracter personal

Avand in vedere functionalitatea site-ului ce presupune transmiterea de catre Client/utilizator a unor recomandari/reclamatii/intrebari/etc. catre proprietarului site-ului, clientul sau utilizatorul intelege si este de acord sa-si mentioneze datele de identificare la inaintarii recomandarii/reclamatiei/intrabarii/etc. și anume: nume, prenume, număr de telefon, email.

Proprietarul site-ului solicită datele personale cu scopul de a identifica corect aspectele ridicate de client/utilizator si pentru a oferi raspunsul corect, urmand a le arhiva într-o bază de date computerizată ce va fi folosită astfel:

a. pentru a evidentia/arhiva reclamatiile/recomandarile utilizarea aplicației, se solicită datele personale constând în: nume și prenume, număr de telefon, adresă email. Aceleași date personale se solicită pentru a preveni sau detecta anumite infracțiuni sau fraude;

b. Pentru realizarea activităților de marketing prin folosirea poștei electronice (email, SMS) ce pot îmbrăca forma unor Newslettere și/sau alerte periodice, a unor notificări „push” realizate de proprietarul site-ului sau de agenția de marketing împuternicită;

Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, conform procedurilor tehnice și organizatorice asumate și stabilite de proprietarul site-ului, acestea fiind unele adecvate și necesare pentru păstrarea confidențialitătii datelor personale, de protejare împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului neautorizat, conform legii.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Proprietarul site-ului este o societate română cu personalitate juridică avand obligația conform dispozițiilor Legii 677/2001 și Regulamentului UE 679/2016 de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorul le furnizează. În conformitate cu prevederile codului civil privind instituția juridică a prescripției, datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de proprietarul aplicației pe o perioadă de 3 ani.

Clientul/Utilizatorul site-ului, prin transmiterea datelor cu caracter personal, declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să facă parte, să fie arhivate în baza de date a proprietarului, exprimându-și astfel un acord expres și neechivoc ca datele sale personale să fie stocate, utilizate și prelucrate conform scopurilor si menționate mai sus.

Clientul/Utilizatorul prin transmiterea datelor personale și prin bifarea secțiunii „Doresc să primesc newslettere/notificări privind promoții și oferte speciale SelfPay și ale partenerilor” își exprimă în mod explicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru includerea în baza de date în scopurile precizate mai sus.

Clientul/Utilizatorul declară prin bifarea căsuței “Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal”, că își exprimă totodată explicit consimțământul ca proprietarul site-ului să poată furniza/transmite datele personale în scopurile precizate mai sus și companiilor cu care se află în relații de parteneriat în temeiul unui angajament de confidențialitate încheiat prin care se garantează că aceste date sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și că transmiterea se face conform legislației în vigoare. Transmiterea datelor către partenerul său trebuie să urmărească același scop pentru care datele personale au fost colectate.

 1. Drepturile Utilizatorului privind datele cu caracter personal.

Clientul/Utilizatorul beneficiază conform dispozițiilor legale naționale și europene de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată. De asemenea, clientul/utilizatorul site-ului are dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate.

Clientul/Utilizatorul declară că odată citit „termeni și condiții generale” și bifarea căsuțelor din cadrul site-ului a luat cunoștință de drepturile sale și cunoaște că acestea sunt garantate.

Clientul/Utilizatorul are dreptul să se opună în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prelucrării datelor personale în scop de marketing și de a solicita excluderea din baza de date a proprietarilor/operatorilor.

Clientul/Utilizatorul are dreptul de a adresa o dată pe an o cerere scrisă și datată expediată proprietarului aplicației la adresa menționată la pct. 1.3 și/sau la adresa de email dpo@selfpay.ro, prin care să solicite informații să i se confirme faptul că datele sale personale sunt sau nu procesate.

Clientul/Utilizatorul are dreptul de a adresa o cerere scrisă și datată expediată la adresa menționată la pct. 1.3 din prezentele „termeni și condiții generale” prin care să-și exercite în mod just și licit dreptul sau de intervenție garantat, privind:

a. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii 677/2001 și ale Regulamentului UE 679/2016. De asemenea dreptul poate fi exercitat pentru toate acțiunile sus menționate în special când datele sunt incomplete sau inexacte;

b. anonimizarea datelor cu caracter personal;

c. notificarea către terțe părți cărora le-au fost prezentate/dezvăluite datele, cu condiția ca această notificare să nu presupună un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

d. încetarea prelucrării datelor sale personale în măsura în care acest lucru este posibil potrivit scopului prelucrării. Proprietarul site-ului, în calitatea sa de operator trebuie să înceteze de îndată prelucrarea datelor dacă scopul pentru care s-au colectat a încetat.

Clientul/Utilizatorul declară că odată citite condițiile de utilizare ale site-ului are cunoștință de împrejurarea că proprietarul acestuia poate furniza datele sale cu caracter personal către instituțiile din cadrul ministerului public, poliție, instanțe judecătorești și altor organe abilitat ale statului în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. Înscrierea de întrebări. Întrebări frecvente

Clientul/Utilizatorul are dreptul de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri, informațiile primite putând fi pozitive sau negative deopotrivă și se vor referi la modul de folosire a serviciilor SelfPay și eventual la caracteristicile și funcționalitățile acestora.

Clientul/Utilizatorul se obligă să respecte urmatoarele reguli:

a. să adreseze întrebări numai în ceea ce privește sistemul terminalelor de plata, a serviciilor furnizate de acestea si a functionalitatilor oferite de site;

b. să folosească numai limba română. Nu sunt permise cuvinte și/sau sintagme ofensatoare indiferent de scopul, contextul și ideea transmisă, proprietarul site-ului având dreptul de a elimina orice întrebare care produce prejudicii de imagine sau de orice altă natură;

c. să nu dezvăluie în cadrul întrebărilor ce vor fi publicate în cadrul site-ului date cu caracter personal ale sale sau ale oricărei alte persoane.

d. să nu formuleze întrebări sau sa adreseze informatii/injurii/etc în scopul de a promova servicii similare ale unor sisteme de terminale de plata sau site-uri diferite, proprietarul având dreptul de a șterge/elimina astfel de interventii.

 1. Forța majoră, cazul fortuit

Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau caz fortuit. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului făra ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Clientul/Utilizatorul înțelege că situațiile cazului fortuit nu se limitează la anumite condiții meteo nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a unor terţi sau a unor autorități competente pentru care proprietarul site-ului nu este responsabil.

 1. Legea aplicabilă – jurisdicția

Relațiile contractuale/colaborare/parteneriat între utilizator și proprietarul aplicației sunt guvernate de legea română. Eventualele litigii apărute între cele două părți, în cazul în care diferendul nu se va rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acesta nu va fi posibil, vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București, de la sediul proprietarului site-ului, in prima instanta competenta fiind stabilita in sarcina Judecatoriei Sector 2, respectiv Tribunalului Bucuresti.

 1. Diverse

Proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului document „termeni și condiții generale” la anumite intervale de timp fără un anunț personal și fără a fi necesar acordul expres al Clientului/Utilizatorului în acest sens. Toate modificările vor fi prezentate/ afișate in pagina dedicata.

Clientul/Utilizatorul declară că a citit și a acceptat prezentul document – „termeni și condiții generale”. Utilizarea/accesarea site-ului implică acceptarea în totalitate a acestor termeni şi condiții.

Clientul/Utilizatorul poate adresa întrebări sau comentarii referitoare la prezentul document – “termeni și condiții generale” la adresa de email – marketing@selfpay.ro

 

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A STATIEI DE PLATA SELFPAY PENTRU CLIENTI

Informatiile cuprinse mai jos va aduc la cunostinta conditiile generale de incheiere a tranzactiilor prin Statiile de Plata pe care functioneaza aplicatia software SelfPay, cu furnizorii ale caror produse sau servicii sunt vandute/platite prin intermediul Statiilor de Plata. Obligatiile clientului fata de SelfPay se considera onorate din momentul introducerii bancnotelor in Statia de Plata. Este obligatoriu sa pastrati bonul, care confirma efectuarea platii. Serviciile oferite de societatea SELFPAY SA sunt adresate exclusiv persoanelor care au implinit varsta de 18 ani la data acceptarii ofertei companiei. Prin acceptarea ofertei si implicit a documentului “Termeni si conditii”, clientul declara ca are implinita varsta minima de 18 ani necesara a intra intr-o relatie contractuala cu societatea noastra. Riscurile declararii in fals precum si consecintele realizarii unei operatiuni ilicite apartin clientului, societatea SelfPay SA fiind absolvita de orice raspundere.

In cazul in care constatati ca nu ati selectat furnizorul dorit, ati introdus un numar de client incorect sau ati comis orice alta eroare de utilizare a Statiei de Plata sau daca din motive obiective aparatul nu emite chitanta/bon, va rugam sa sunati la Serviciul Clienti: 021.529.7101.

Pentru situatia in care aparatul nu emite chitanta/bon din motive obiective (lipsa hartie, etc.) sunteti obligat sa transmiteti adresa dvs de email valida/corecta pe care o puteti accesa sau o alta adresa (inclusiv numele prenumele dvs.) pentru a va putea comunica dovada efectuarii platii.

In cazul in care tranzactia dvs este considerata suspecta (asa cum defineste legislatia din domeniul spalarii banilor) sunteti obligat la solicitarea societatii SelfPay sau a operatorului de la Clienti sa transmiteti prin orice mijloc de comunicare o copie a actului dvs. de identitate in maxim 24 de ore de la momentul solicitarii sau orice alte date si acte pentru identificarea dvs. In cazul in care nu veti da curs acestei solicitari sunteti obligat sa ne furnizati coordonatele dvs. bancare pentru returnarea sumei de bani.

Opinia dvs. este foarte importanta pentru noi! De aceea va rugam sa ne transmiteti sugestii sau comentarii privind functionarea Statiilor de Plata catre contact@selfpay.ro, indicand data si ora efectuarii platii, numarul Statiei de Plata si numarul tranzactiei. Solicitarile dvs. vor fi solutionate in cel mai scurt timp posibil.

SelfPay este proprietarul aplicatiei SelfPay, care ruleaza pe Statiile de Plata din reteaua SelfPay, design-ul, look&feel-ul acesteia, know-how-ul, bazele de date accesibile prin intermediul sau si tot ceea ce cuprinde aceasta, incluzand fara limitare toate textele si imaginile sunt in proprietatea SelfPay SA si sunt protejate prin legislatia romana in vigoare cu privire la dreptul de autor si drepturile conexe. Cazurile de exceptie vor fi specificate in mod expres.

Este interzisa orice utilizare a aplicatiei/continutului/design-ului/etc. in alte scopuri decat cele permise expres de prezentul document sau de legislatia in vigoare. Cererile de utilizare a continutului in alte scopuri decat cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email marketing@selfpay.ro In conditiile in care considerati ca anumite elemente/informatii/etc., aflate in cadrul Aplicatiei SelfPay incalca drepturile dvs. de proprietate intelectuala, la publicitate, sunteti rugat sa trimiteti un email la marketing@selfpay.ro cu drepturile incalcate, pentru a permite administratorilor companiei sa actioneze in conformitate cu dispozitiile legale.

OFERTA PRIVIND EFECTUAREA TRANZACTIILOR PRIN STATIILE DE PLATA SELFPAY

In cele de mai jos va prezentam oferta SelfPay pentru efectuarea tranzactiilor prin intermediul Statiilor de Plata SelfPay.

I. DISPOZITII GENERALE
1.1 Prezentul document reprezinta o oferta publica (denumita in continuare “Oferta”) in conformitate cu reglementarile Codului Civil roman.
1.2 Executantul prezentei oferte este:

Denumire: SELFPPAY SA
Adresa: Bd. Dacia, nr. 153-155, ETAJ 5-7, sector 2, Bucuresti
Telefon: 021 5297101
Coordonate bancare: RO25 RZBR 0000 0600 1209 7104 Raiffeisen Bank

1.3 Oferta intruneste toate conditiile contractuale privind acordarea de servicii de intermediere a efectuarii platilor prin Statiile de Plata din reteaua SelfPay, pentru serviciile/produsele furnizorilor mentionati in interfata Statiei de Plata, si exprima dorinta SelfPay de a incheia un contract in conditiile formulate in oferta cu orice persoana care accepta conditiile indicate (in continuare “Client/Platitor”).

1.4 Serviciile care se asigura Clientului prin Statia de Plata de catre SelfPay (in continuare “Servicii”) sunt:

 • Acordarea in utilizare provizorie a Statiei de Plata SelfPay Clientului, pentru introducerea informatiei privind plata serviciilor catre furnizorul ales de Client;
 • Oferirea pentru Client a posibilitatii de a efectua plati catre Idea Bank si/sau in beneficiul oricarui furnizor de pe lista, indicata in interfata Statiei de Plata;
 • Asigurarea conexiunilor electronice necesare pentru transmiterea datelor privind platile catre Furnizor, in baza identificatorului introdus de Client (numar de telefon, numar cont, numar contract sau alte tipuri de informatii indicate la pagina corespunzatoare privind executarea tranzactiei dorite de Client, din interfata Statiei de Plata);
 • Asigurarea transmiterii informatiei privind platile catre Furnizor in termenele limita, conditionate de posibilitatile tehnice ale Statiei de Plata si folosite de Executantul retelelor exterioare de transmitere a datelor (termenul de transmitere a datelor in beneficiul unor furnizori poate fi de 48 de ore, aceasta informatie este indicata pe pagina corespunzatoare pentru executarea tranzactiei in interfata Statiei de Plata).

  II. ACCEPTAREA OFERTEI SELFPAY SI EFECTUAREA TRANZACTIEI

2.1 Actiunea Clientului/Platitorului de utilizare a Statiei de Plata pentru transmiterea catre Furnizor a datelor pentru efectuarea platilor in baza elementelor indicate de Client se interpreteaza ca o acceptare deplina si irevocabila a ofertei SelfPay . Transmiterea datelor pentru efectuarea platilor prin Statia de Plata reprezinta o tranzactie cu SelfPay , executata in conditiile indicate in oferta. Oferta SelfPay se considera acceptata in mod deplin si irevocabil si tranzactia cu Furnizorul se considera incheiata la momentul introducerii bancnotelor in Statia de Plata, respectiv la momentul confirmarii platii prin virament, in cazul platii efectuata la Statia de Plata prin utilizarea cardului.

2.2 Clientul are obligatia sa studieze si sa respecte instructiunile de utilizare a Statiei de Plata, precum si prezentele conditii si termene, care se pot accesa din interfata acesteia. Actiunile intreprinse de Client, neprevazute de instructiuni sau cu incalcarea conditiilor mentionate de documentul “Termeni si conditii” (varsta minima, adresa de email valida/corecta, etc.), nu constituie un temei pentru asumarea obligatiilor de catre SelfPay y pentru acordarea de Servicii sau a suportului ulterior realizarii Serviciilor. In cazul dezacordului cu cerintele contractului sau neintelegerii prevederilor instructiunilor, Clientul nu are dreptul sa utilizeze Statia de Plata pentru intreprinderea altor actiuni, fie prevazute sau neprevazute de instructiuni.

2.3 Clientul are obligatia de a pastra bonul emis de Statia de Plata privind acordarea de Servicii pana la primirea de la Furnizor a confirmarii platii. In situatia nedorita in care Statia de Plata nu elibereaza bon din motive obiective (lipsa hartie, etc.) clientul se obliga sa transmita adresa sa de email corecta/valida si pe care o poate accesa sau o alta adresa (nume, prenume, str, etc.) pentru a-i putea fi comunicat un duplicat al bonului. Clientul este obligat sa furnizeze adresa de email valida (pe care o poate accesa), altfel SelfPay este exonerata de orice obligatie cu privire la comunicarea/transmiterea bonului de rest, chitanta si/sau a oricarei informatii/inscris ale Statiei de Plata. In cazul tranzactiilor de plata a tarifului pentru pasaport, permis de conducere, certificat de inmatriculare sau a autorizatiei de circulatie provizorie nu se elibereaza duplicat al bonului emis de Statia de Plata, insa clientul va putea printa dovada platii, sub forma unei chitante emise de Statia de Plata, pe baza instructiunilor primite de la Serviciul Clienti. De asemenea, SelfPay isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente pentru a valida/identifica clientul in situatiile in care chitanta solicitata contine un cod sau un PIN necesare pentru a beneficia de diferite servicii.

2.4. La efectuarea platilor, Clientul este rugat sa introduca in acceptorul de bancnote al Statiei de Plata suma corespunzatoare in numerar, intrucat aparatul nu are din constructie posibilitatea tehnica de a elibera rest. Plata bunurilor si/sau serviciilor se poate realiza de catre clienti si prin intermediul cardurilor bancare, la nivelul Statiilor de Plata care sunt prevazute cu sisteme POS.

In cazul in care Clientul a introdus o suma mai mare decat pretul produsului/serviciului dorit, acesta are posibilitatea de a folosi codul de bare, care reprezinta restul, care se afla pe bonul eliberat de Statia de Plata pentru efectuarea unei plati ulterioare prin orice Statie de Plata SelfPay, egala ca valoare cu restul. De asemenea, clientul poate solicita returnarea sumelor de bani prin transfer bancar in contul sau bancar, in acest sens clientul se obliga sa transmita societatii SelfPay SA coordonatele sale bancare: nume si prenume (complet), cont bancar, IBAN, banca

Raspunderea pentru transmiterea unor coordonate bancare eronate/gresite, apartine exclusiv clientului, societatea SelfPay SA nefiind tinuta responsabila pentru plata realizata.

In cazul in care dintr-o eroare Clientul primeste o valoare mai mare decat restul eliberat pe chitanta sau incaseaza/foloseste de mai multe ori bonul de rest,SelfPay este indreptatita sa solicite restituirea sumelor necuvenite astfel incasate/ folosite de catre Client sau sa le retina din valoarea tranzactiilor efectuate ulterior de catre Client. De asemenea, daca dintr-o eroare tehnica a aplicatiei sau a Statiei de Plata sau daca in urma actiunii clientului/platitorului, acesta achita servicii si/sau produse la preturi derizorii (cu mult sub valoarea lor reala), atunci SelfPay are dreptul de a solicita anularea tranzactiei, returnand sumele de bani. SelfPay SA are dreptul de a solicita clientilor, care prin fraude (inclusiv de a folosi bonuri de rest apartinand altor clienti fara a exista un acord in acest sens sau folosind anumite vulnerabilitati ale sistemului de plata) reusesc in mod ilicit sa realizeze operatiuni prin intermediul Statiilor de Plata, returnarea sumelor de bani, in caz contrar societatea va depune toate diligentele pentru recuperarea sumelor de bani.

Clientul declara acceptand prezentele conditii si termene de folosire a Statiei de Plata SelfPay, ca renunta la dreptul sau de a solicita restul dupa trecerea unei perioade de 6 luni de la data efectuarii tranzactiei care l-a generat. Orice solicitare a Clientului dupa trecerea acestui termen de 6 luni se considera tardiva si neintemeiata. Pentru orice informatii suplimentare, va rugam sa sunati laSERVICIUL CLIENTI: 021. 529. 7101.

III. VALOAREA SERVICIILOR

3.1 Valoarea serviciilor se determina de catre SelfPay in raport procentual fata de suma de plata introdusa de client sau intr-o alta modalitate si poate fi modificata in functie de momentul efectuarii platii, suma de plata, precum si de alte conditii de executare a platilor stabilite de furnizori. In toate cazurile, SelfPay informeaza Clientul in mod transparent si fara echivoc despre valoarea Serviciilor pana la operarea platilor (informatia despre valoarea serviciilor este indicata la pagina corespunzatoare efectuarii tranzactiei pe interfata Statiei de Plata). Clientul are dreptul sa refuze Serviciul in orice moment pana la introducerea banilor in acceptorul de bancnote al Statiei de Plata.

3.2 Plata Serviciilor se efectueaza prin retinerea de catre SelfPay a valorii Serviciilor din suma introdusa de Client la Statia de Plata.

3.3 Momentul operarii platii si acordarii de Servicii se confirma printr-un document corespunzator (chitanta emisa de Statia de Plata).

IV. ALTE CONDITII

4.1 SelfPay are dreptul sa sisteze temporar acordarea de Servicii in cazul in care lipseste posibilitatea tehnologica de realizare a unei interactiuni intre furnizori si Clienti.

4.2 SelfPay nu poarta raspundere pentru daunele, directe sau indirecte, aparute pentru Client ca rezultat al utilizarii Statiei de Plata.SelfPay nu poarta raspundere pentru intreruperile in acordarea de Servicii in cazul defectarii programului soft sau executarii altor lucrari, necesare pentru mentinerea capacitatii de functionare sau pentru modernizarea programului si/sau a Statiei de Plata. SelfPay nu poarta raspunderea situatiei in care clientul a introdus eronat o adresa de email, raspunderea fiind exclusiv a clientului.

4.3 Clientul are dreptul sa inainteze catre SelfPay pretentii in scris, legate de calitatea si termenele de acordare a Serviciilor, nu mai tarziu de trei zile de la data primirii chitantei/bonului sau de la momentul incidentului tehnic care a facut imposibila finalizarea tranzactiei (inclusiv, dar fara a ne limita la, emiterea bonului). Termenul de examinare a reclamatiilor precum si modalitatea de solutionare sunt prezentate mai jos.

4.4 Conditiile de acordare a serviciilor pot fi modificate de SelfPay si se aduc la cunostinta Clientului pana la momentul acordarii Serviciilor si efectuarii platilor catre furnizori, care includ pretul pentru prestarea Serviciilor.

V. RECUPERARE CHITANTA CONTINAND PIN PAYSAFECARD

Prin acceptarea conditiilor privind serviciile “Paysafecard”, clientul se obliga sa introduca prealabil finalizarii operatiunii o adresa de email pe care o poate accesa. Societatea SelfPay SA va transmite la adresa de email mentionata de client chitanta justificativa a operatiunii. Raspunderea pentru introducerea unei adrese de email invalide sau la care clientul nu are acces ii apartine in mod exclusiv clientului. Necesitatea introducerii unei adrese de email valide/pe care o poate accesa clientul se justifica si pentru situatia obiectiva in care din diverse motive tehnice Statia de Plata nu elibereaza chitanta.

Pentru recuperarea unei chitante neprintate sau pierdute care contine un cod PIN Paysafecard achizitionat de la una dintre Statiile de Plata SelfPay, trebuie urmati urmatorii pasi:

 1. Transmiterea unui e-mail la adresa contact@selfpay.ro indicand:
 2. Numarul de contact de pe care s-a facut cererea initial
 3. Statia de Plata SelfPay la care ati efectuat tranzactia,
 4. Suma de bani introdusa, (tipul si ordinea introducerii bancnotelor ar putea fi de ajutor)
 5. Data si ora la care ati efectuat tranzactia,
 6. Motivul solicitarii de transmitere electronica a chitantei/codului PIN (neprintarea chitantei sau alte motive).

Dupa transmiterea acestor informatii, din motive de siguranta, clientul va astepta 24H pentru reemiterea codului achizitionat.

Recomandam completarea adresei de email in campul ce apare pe parcursul procesului de achizitie de la Statiile de Plata SelfPay.

VI. RECUPERARE CHITANTA PENTRU DIVERSE SERVICII. CONDITII EFECTUARE CORECTII. CONDITII FURNIZARE COD PIN

6.1 In cazul corectiilor pe datele de facturare corecte/ furnizorul corect, clientul trebuie sa transmita la adresa contact@selfpay.ro :

 • Furnizorul corect de servicii ( Furnizorul la care se doreste plata corecta);
 • Datele de plat corecte (codul de client/abonat ; datele de facturare)
 • copie dupa factura scanata la Statia de Plata in care sa se regaseasca datele din tranzactie / factura in care sa se regaseasca datele corecte

6.2 In cazul in care clientul solicita copie dupa chitanta aferenta rovinietei clientul trebuie sa transmita la adresa contact@selfpay.ro :

 • copie dupa talon

6.3 In cazul in care clientul doreste reemiterea unui PIN pentru servicii din categoria GiftCard& Games, respectiv LicenteJocuri pe o adresa adresa de e-mail diferita de cea introdusa la Statia de Plata, clientul trebuie sa transmita la adresa contacte@selfpay.ro :

 • O solicitare de reemitere de pe adresa de e-mail corecta pe care se va retransmite un PIN

6.4 In cazul in care clientul doreste reemiterea chitantei/biletului Loto, pentru situatia in care Statia de Plata nu a emis chitanta/biletul din motive obiective (lipsa hartie, etc.), clientul trebuie sa transmita reclamatia imediat la Serviciul Clienti, la numarul 021.529.71.01, prin apel de pe numarul de telefon pe care l-a introdus in tranzactie sau s-o transmita la adresa contact@selfpay.ro insotita de urmatoarele informatii:

 • Numarul de telefon introdus in tranzactia initiala
 • Data si ora la care s-a efectuat tranzactia

Reclamatiile pentru recuperarea biletului se pot transmite catre SelfPay , pana cel tarziu la data si ora extragerii Loto la care clientul a participat. Nicio reclamatie/pretentie/etc. ulterioara asupra acestor aspecte nu va fi luata in considerare, dupa data si ora extragerii.

VII. ACCEPTAREA OFERTEI SELFPAY PRIVIND ACHIZITIONAREA BILETELOR LOTO PRIN INTERMEDIUL STATIILOR DE PLATA SELFPAY

Societatea SelfPay are rolul de mandatar al organizatorului Compania Nationala “Loteria Romana” SA.

 1. Politica referitoare la minori. Politica SelfPay in ceea ce priveste accesul minorilor la jocurile de noroc este foarte stricta. Este complet interzisa utilizarea Statiilor de Plata SelfPay de catre copii.
 • Un jucator trebuie sa aiba minimum varsta de 18 ani (impliniti). Pentru a putea cumpara un bilet de joc prin intermediul Statiilor de Plata SelfPay, utilizatorul va trebui sa confirme in mod expres ca are 18 ani impliniti.
 • De asemenea, daca serviciul pentru clienti are suspiciuni cu privire la varsta jucatorului, acest lucru este raportat imediat pentru a se intreprinde o serie de controale suplimentare, iar biletele astfel achizitionate vor fi considerate anulate.
 • Imediat dupa tiparirea biletului de joc, trebuie verificata conformitatea dintre optiunile selectate si cele imprimate de Statia de Plata SelfPay, precum si tiparirea corecta a codului de bare si a datei de tragere. Nicio reclamatie/pretentie/etc. ulterioara asupra acestor aspecte nu va fi luata in considerare.
 • In cazul in care din motive independente de Compania Nationala “LOTERIA ROMANA” S.A sau a SELFPAY S.A., biletele jucate in reteaua de Statii de Plata SelfPay nu au putut fi importate in sistemul central al Companiei Nationale “LOTERIA ROMANA” S.A. pentru a putea fi incluse in extragerea aferenta perioadei pentru care au fost achizitionate sunt considerate anulate. Returnarea sumelor de bani incasate pentru biletele anulate se va face exclusiv de catre SelfPay SA.
 • Bilete anulate vor fi anuntate inainte de data extragerii pe site-ul www.loto.ro.
 • Cererile de restituire se vor transmite prin apelarea numarului de suport: 021 529 71 01 in timpul orelor de program: L-V: 08:00 – 21:00; S-D, Sarbatori legale: 09:00 – 17:00 sau prin transmiterea unui email la adresa: contact@selfpay.ro
 1. Returnarea contravalorii biletelor anulate se face prin:
 • Refacerea tranzactiei si tiparirea unui nou bilet de joc
 • Transfer bancar in contul persoanelor care prezinta biletul de joc in original. Transmiterea biletului in original se va face prin posta/ curier la sediul societatii SelfPay SA din Bd. Dacia 153-155, et. 7, Sector 2, Bucuresti.

VIII. ACCEPTAREA OFERTEI PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE INFORMARE DIN SFERA JOCURILOR DE NOROC

8.1 SelfPay poate pune la dispozitia clientilor un serviciu independent, contra cost, prin care informeaza clientii despre variantele declarate castigatoare ale jocurilor de noroc apartinand organizatorilor de jocuri de noroc. Informarea va fi de tipul mesajelor SMS transmise de SelfPay la numarul de telefon introdus de client in sistemul SelfPay.

8.2 Serviciul se poate achizitiona de la nivelul Statiilor de Plata folosind aceeasi modalitate de cumparare si de plata mentionata anterior. Toate procedurile privind platile, restul, furnizarea documentului de plata, procedurile de solutionare a reclamatiilor, etc. disponibile la nivelul celorlalte servicii se aplica mutatis – mutandis si pentru acest serviciu de informare.

8.3 SelfPay S.A are dreptul sa sisteze temporar acordarea acestor servicii in cazul in care lipseste posibilitatea tehnologica de realizare a serviciului.

8.4 In cazul in care din motive independente de SELFPAY S.R.L., anumite informari/notificari din aceasta categorie contin erori, SelfPay poate reemite notificari de corectie pe acelasi flux prin care au fost transmise informarile initiale. SelfPay nu poarta raspundere pentru daunele, directe sau indirecte, aparute pentru Client ca rezultat al acestor erori.

8.5 SelfPay nu poarta raspundere pentru intreruperile in acordarea acestor servicii in cazul unor probleme tehnice sau executarii altor lucrari, necesare pentru mentinerea capacitatii de functionare/ pentru modernizarea programului si/sau altor cauze ce tin de transmiterea mesajelor tip SMS.

8.6 SelfPay isi declina orice raspundere cu privire la transmiterea informarii in cazul in care: numarul de telefon introdus in tranzactie a fost utilizat in mod fraudulos de terti neautorizati, clientul are telefonul defect sau numarul de telefon invalid, are mesageria neactivata sau supraincarcata si nu primeste informari prin SMS, are numarul suspendat (inclusiv pe motiv de frauda sau neplata), nu vorbeste limba romana, nu are serviciul de roaming activ in timp ce este contactat de SelfPay, are handicap vizual sau de alta natura sau pentru orice situatii in care Clientul nu poate primi mesaje SMS.

IX. PROCEDURA PRIVIND SOLUTIONAREA RECLAMATIILOR

UTILIZATORILOR FINALI – PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Prezenta procedura reglementeaza procesul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali, clienti persoane fizice sau juridice ai SelfPay care beneficiaza de serviciile de efectuare plati electronice prin Statiile de Plata SelfPay.
Reclamatia este o solicitare a utilizatorilor finali SelfPay de rezolvare a unor situatii considerate de catre acestia drept abateri de la conditiile de furnizare a serviciului, la care se asteapta un raspuns sau o rezolutie.

Definitiile prevazute in „Termeni si conditii generale” pentru utilizarea Statiei de Plata SelfPay sunt aplicabile si in cazul prezentei proceduri.

Modalitatile de adresare a reclamatiei

Clientii care beneficiaza de serviciile SelfPay pot adresa reclamatiile astfel:
Verbal

 • telefonic, oricand prin apel la Serviciul Clienti, la numarul 021.529.71.01 (tarif standard) pentru reclamatii referitoare la eventualele probleme aparute in timpul sau in urma unei tranzactii efectuate la o Statie de Plata SelfPay (probleme tehnice, chitanta neprintata, tranzactii nereusite, plata nealocata la furnizor etc.)

In scris:

Clientul care a utilizat Statia de Plata SelfPay poate adresa reclamatii catre SelfPay SA in termen de 30 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului contestat, indicand in mod obligatoriu problema intampinata, locatia Statiei de Plata, informatii suplimentare necesare pentru a identifica tranzactia, numarul de telefon la care poate fi contactat precum si adresa la care doreste sa primeasca in scris raspunsul la reclamatia sa.

SelfPay va transmite Clientului raspunsul motivat la reclamatia formulata, in termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii reclamatiei acestuia.

Pentru reclamatiile care necesita investigatii complexe, termenele precizate anterior, necesare SelfPay pentru formularea raspunsului la reclamatia Clientului, se pot prelungi pana la 90 de zile calendaristice de la data primirii/inregistrarii reclamatiei. In aceasta situatie, Clientul va fi contactat de catre SelfPay in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii reclamatiei si va fi informat cu privire la stadiul intermediar de solutionare a reclamatiei sale.

Totodata, acestuia i se va reaminti faptul ca datorita unor investigatii complexe de natura tehnica va primi un raspuns final in maxim 90 de zile calendaristice de la data primirii/inregistrarii reclamatiei sale. Termenul de inregistrare a unei reclamatii este de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii ei de catre SelfPay

Pentru orice reclamatie primita de la client – adresata in scris sau verbal,SelfPay SA va emite un raspuns verbal sau scris, printr-un e-mail sau prin posta, la adresa mentionata de catre client.

Pentru reclamatiile adresate verbal catre SelfPay SA (telefonic, prin Serviciul Clienti), clientul poate solicita si numarul de inregistrare atribuit reclamatiei sale.

Probleme tehnice

Termenul maxim de remediere a problemelor tehnice este de 5 zile lucratoare de la inregistrarea la Serviciul Clienti a unei reclamatii/sesizari din partea clientului, cu exceptia situatiilor in care termenul nu poate fi respectat din cauze neimputabile SelfPay SA – de exemplu: conditii meteo nefavorabile, orice cauze care conduc la imposibilitatea de acces la echipamentele SelfPay etc.

Despagubirile aplicabile in cazul nerespectarii termenului de raspuns la reclamatii

In cazul in care SelfPay nu raspunde in termenul asumat, clientul este indreptatit la primirea de despagubiri de 0,01 lei/zi intarziere. Despagubirile se vor acorda de catre SelfPay in contul bancar al clientului sau sub forma de Voucher (barcode), in situatia in care clientul le solicita si furnizeaza informatiile bancare in cel mult 30 de zile de la expirarea termenului de raspuns.

Pentru orice litigiu ce decurge din sau in legatura cu reclamatia sa si care nu s-a solutionat pe cale amiabila, Clientul se poate adresa: Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului pentru persoane fizice. De asemenea, Clientul are dreptul sa adreseze plangeri instantelor competente conform celor mentionate in termeni & conditii, instanta competenta fiind cea de la sediul societatii SelfPay .

XI. Politica de confidentialitate

Clientul se obliga sa citeasca si sa-si insuseasca nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal existenta la nivelul Statiei de plata, fiindu-i aduse la cunostinta modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum drepturile si obligatiile sale.

XII. Legea aplicabila – jurisdictia

Orice diferend se rezolva pe cale amiabila. Legea aplicabila este legea romana. In cazul in care partile nu ajung sa rezolve pe cale amiabila diferendul aparut, atunci partile stabilesc ca instanta competenta, instantele din Bucuresti, respectiv pentru prima faza procesuala – Judecatoria Sector 2 sau Tribunalul Bucuresti in raport de competenta materiala. Clientul/Platitorul declara ca a citit si a acceptat prezentul document – „termeni si conditii generale”.

Utilizarea implica acceptarea in totalitate a acestor termeni si conditii.