Condiții de utilizare

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt considerate informatii cu caracter general.

Site-ul SelfPay este proprietatea Zebrapay SA, conceput pentru a-si prezenta sistemul de terminale de plata si serviciile ce pot fi accesate prin intermediul sau. De asemenea, cel de al doilea scop al site-ului este acela de a permite clientilor/utilizatorilor sa adreseze intrebari, reclamatii sau nelamuriri privind sistemul de plata prin terminalele de plata si de a primi informatii/newslattere/etc privind eventualele promotii.

Site-ul SelfPay, design-ul, look&feel-ul acestuia, know-how-ul, bazele de date accesibile prin intermediul său și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile precum și sistemul de terminale de plata sunt proprietatea societății ZEBRAPAY SA, societate cu personalitate juridică, română, înregistrată la ORC București cu nr J40/9919 /2009 având cod unic de înregistrare 26067497, cu atribut fiscal RO.

Adresa de contact: Bd. Dacia, nr. 153 – 155, etaj 7, sector 2, București, Telefon: 037.277.6060, Coordonate bancare: RO25 RZBR 0000 0600 1209 7104, Raiffeisen Bank.

Toate cele prezentate în acest site sunt valabile numai pentru proprietarul site-ului şi sunt proprietatea exclusivă a sa, proprietarul deţinand toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site. În cuprinsul prezentelor termeni și condiții generale de utilizare, noțiunea de „marcă” se referă la faptul că denumirea “Selfpay” şi derivatele, indiferent de modul de reprezentare și stilizare, toate logourile şi simbolurile asociate şi combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite de aceasta aplicație, sunt mărci înregistrate ale proprietarului site-ului.

Se interzice reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al proprietarului.

Prin accesarea site-ului, sunteți de acord cu prezentele termeni si condiții. Accesul la site este supus acestor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Prin accesarea site-ului acceptați fără limitări sau clarificări aceste condiții.

Proprietarul depune toate eforturile pentru a transmite informatii actualizate si exacte si pentru a prezenta in mod cat mai clar toate informatiile din acest site, proprietarul nu garanteaza ca anumite pagini nu contin erori. Proprietarul nu este si nu va fi legal responsabil pentru nicio prezentare  eronata a informatiilor prezentate si declara ca va intreprinde toate si orice demrs pentru indreptarea erorilor.

De asemenea, proprietarul nu ofera nicio garantie si nici nu-si asuma responsabilitatea in ceea ce priveste corectitudinea si caracterul integral al oricareia dintre paginile catre care exista link-uri. Nu poate fi atrasa raspunderea proprietarului site-ului pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, cauzate de accesarea sau folosirea informatiilor furnizate in cadrul paginii de internet sau in cadrul oricarei altei pagini la se face trimitere de catre pagina principala.

Proprietarul site-ului definește „refuz serviciu” încercarea frauduloasă de a indisponibiliza sau bloca accesul la o informatie/pagina/link/etc prin suprasolicitarea resurselor informatice care susțin serviciul cu cereri multiple transmise serviciului într-un timp foarte scurt.

n cazul in care accesarea anumitor pagini trebuie autorizată, iar clientul/utilizatorul acceseaza neautorizat acel serviciu sau sparge eventuale bariere de securitate, atunci acelea operatiuni poarta denumirea de „cracking sau hacking”.

 1. Proprietatea conținutului și a drepturilor de proprietate intelectuală

Este interzisă orice utilizare a site-ului sau a informatiei regasite pe diverse pagini ale sale în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email marketing@selfpay.ro

În ipoteza in care considerați că anumite elemente/informații/etc., aflate pe aplicația SelfPay încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, sunteți rugat să trimiteți un email la marketing@selfpay.ro mentionand in clar drepturile încălcate, asa incat administratorii companiei proprietare să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.

Pentru situația în care apreciați că anumite elemente/informații/etc. aflate pe site-ul SelfPay încalcă dreptul dvs. la viața privată, drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un email la dpo@selfpay.ro cu drepturile pe care dvs. le considerați încălcate pentru a permite persoanelor responsabile să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale

 1. Funcționalitățile site-ului SelfPay

Clientii/Utilizatorii au la dispoziție prin intermediul site-ului posibilitatea de a se informa de reteaua de terminale de plata si despre ce servicii de plata pot beneficia la nivelul fiecarui terminal.

O alta functionalitate de site-ului este aceea de a permite utilizatorilor/clientilor sistemului de terminale de plata de a adresa propuneri, intrebari sau reclamatii privind natura si calitatea serviciilor precum si cea de a primi informatii/newsletter-uri/promotii/etc.

 1. Declinarea răspunderii

Proprietarul site-ului nu raspunde pentru funcționarea continuă a acestuia și nici cu privire la compatibilitățile cu diferitele device-uri/terminale electronice (portabile sau nu). De asemenea, proprietarul site-ului nu răspunde pentru folosirea acestuia prin mijloace și metode frauduloase și/sau abuzive de către orice persoană/client/utilizator.

 1. Prevederi referitoare la securitate 

Clientul/Utilizatorul înţelege faptul că site-ul este disponibil prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al proprietarului site-ului, cu toate acestea societatea proprietara declară că va depune eforturi pentru a menține securitatea informațiilor şi va lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea funcționalităților.

Clientul/Utilizatorul cunoaște că are obligația de a verifica în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea site-ului, pentru a evita instalarea/transmitrea viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

 1. Obligațiile, declaraţiile şi răspunderile Utilizatorului

Clientul/Utilizatorul declară şi garantează că are dreptul legal de a accesa site-ul si folosi serviciile acestuia. Clientul/Utilizatorul declară si ințelege ca pentru motive justificate si/sau tehnice proprietarul site-ului poate decide pentru diverse perioade de timp suspendarea functionalitații acestuia.

Clientul/Utilizatorul are obligația de nu folosi sau permite vreunei alte persoane să folosească site-ul SelfPay indiferent de scop: ilegal, imoral sau care poate aduce atingere persoanelor.

Clientul/Utilizatorul are obligația de a folosi funcționalitățile site-ului numai în conformitate cu prevederile legale, fiind direct responsabil pentru consecințele şi erorile sale indiferent de efectele produse: pierdere materială, morală, etc. De asemenea, Clientul/utilizatorul este responsabil indiferent de forma vinovăției sale – intenție sau culpă (neglijentă sau imprudență).

Clientul/Utilizatorul se obligă şi declară că:

a. nu va modifica, copia, transmite, afişa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul site-ului SelfPay;

b. nu va desfășura (şi nu va permite) activitatea de cracking sau hacking;

Clientul/Utilizatorul declară că are cunoștință de prevederile legale de natură penală sau civilă, suportând consecințele atunci când încearca activitățile de cracking sau hacking.

Clientul/Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere proprietarul site-ului SelfPay pentru eventualul prejudiciu suferit, indiferent de felul sau (material sau moral), ca urmare a folosirii informatiilor prezentate prin intermediul site-ului, dacă folosirea lor s-a realizat cu încălcarea sau ignorarea de către client/utilizator a acestor termeni şi condiții sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

Clientul/Utilizatorul este de acord sa exonereze de răspundere proprietarul site-ului atunci când serviciile acestuia nu pot fi oferite din cauze neimputabile, a lipsei rețelei Internet și în general evenimente care nu sunt sub controlul proprietatului. Această împrejurare se aplică și situației când proprietarul ia decizia de a întrerupe funcționalitatea site-ului din motive financiar – fiscale sau pentru respectarea anumitor prevederi legale.

Clientul/Utilizatorul a luat la cunostinta de conditiile si modalitatile de solutionare a diferendelor/reclamatiilor, acestea facand obiectul unui document distinct existent pe pagina site-ului dedicata acestuia. De asemenea, clientul/utilizatorul poate accesa documentul prin intermediul acestui link.

Clientul/Utilizatorul este de acord ca răspunderea proprietarului site-ului, în cazul unui act sau fapt rezultat în oricare mod din sau în legătură cu serviciile/informatiile site-ului, este limitată pentru fiecare eveniment sau înlănțuire de acte/fapte/evenimente la suma de 50 euro sau echivalentul în lei al acestei sume și numai dacă răspunderea a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească.

 1. Date cu caracter personal

Avand in vedere functionalitatea site-ului ce presupune transmiterea de catre Client/utilizator a unor recomandari/reclamatii/intrebari/etc. catre proprietarului site-ului, clientul sau utilizatorul intelege si este de acord sa-si mentioneze datele de identificare la inaintarii recomandarii/reclamatiei/intrabarii/etc. și anume: nume, prenume, număr de telefon, email.

Proprietarul site-ului solicită datele personale cu scopul de a identifica corect aspectele ridicate de client/utilizator si pentru a oferi raspunsul corect, urmand a le arhiva într-o bază de date computerizată ce va fi folosită astfel:

a. pentru a evidentia/arhiva reclamatiile/recomandarile utilizarea aplicației, se solicită datele personale constând în: nume și prenume, număr de telefon, adresă email. Aceleași date personale se solicită pentru a preveni sau detecta anumite infracțiuni sau fraude;

b. Pentru realizarea activităților de marketing prin folosirea poștei electronice (email, SMS) ce pot îmbrăca forma unor Newslettere și/sau alerte periodice, a unor notificări „push” realizate de proprietarul site-ului sau de agenția de marketing împuternicită;

Datele personale sunt dezvăluite numai persoanelor autorizate, conform procedurilor tehnice și organizatorice asumate și stabilite de proprietarul site-ului, acestea fiind unele adecvate și necesare pentru păstrarea confidențialitătii datelor personale, de protejare împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului neautorizat, conform legii.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Proprietarul site-ului este o societate română cu personalitate juridică avand obligația conform dispozițiilor Legii 677/2001 și Regulamentului UE 679/2016 de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorul le furnizează. În conformitate cu prevederile codului civil privind instituția juridică a prescripției, datele personale colectate sunt arhivate/păstrate de proprietarul aplicației pe o perioadă de 3 ani.

Clientul/Utilizatorul site-ului, prin transmiterea datelor cu caracter personal, declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să facă parte, să fie arhivate în baza de date a proprietarului, exprimându-și astfel un acord expres și neechivoc ca datele sale personale să fie stocate, utilizate și prelucrate conform scopurilor si menționate mai sus.

Clientul/Utilizatorul prin transmiterea datelor personale și prin bifarea secțiunii „Doresc să primesc newslettere/notificări privind promoții și oferte speciale SelfPay/Zebrapay și ale partenerilor” își exprimă în mod explicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru includerea în baza de date în scopurile precizate mai sus.

Clientul/Utilizatorul declară prin bifarea căsuței “Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal”, că își exprimă totodată explicit consimțământul ca proprietarul site-ului să poată furniza/transmite datele personale în scopurile precizate mai sus și companiilor cu care se află în relații de parteneriat în temeiul unui angajament de confidențialitate încheiat prin care se garantează că aceste date sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și că transmiterea se face conform legislației în vigoare. Transmiterea datelor către partenerul său trebuie să urmărească același scop pentru care datele personale au fost colectate.

 1. Drepturile Utilizatorului privind datele cu caracter personal.

Clientul/Utilizatorul beneficiază conform dispozițiilor legale naționale și europene de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitate, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată. De asemenea, clientul/utilizatorul site-ului are dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate.

Clientul/Utilizatorul declară că odată citit „termeni și condiții generale” și bifarea căsuțelor din cadrul site-ului a luat cunoștință de drepturile sale și cunoaște că acestea sunt garantate.

Clientul/Utilizatorul are dreptul să se opună în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prelucrării datelor personale în scop de marketing și de a solicita excluderea din baza de date a proprietarilor/operatorilor.

Clientul/Utilizatorul are dreptul de a adresa o dată pe an o cerere scrisă și datată expediată proprietarului aplicației la adresa menționată la pct. 1.3 și/sau la adresa de email dpo@selfpay.ro, prin care să solicite informații să i se confirme faptul că datele sale personale sunt sau nu procesate.

Clientul/Utilizatorul are dreptul de a adresa o cerere scrisă și datată expediată la adresa menționată la pct. 1.3 din prezentele „termeni și condiții generale” prin care să-și exercite în mod just și licit dreptul sau de intervenție garantat, privind:

a. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii 677/2001 și ale Regulamentului UE 679/2016. De asemenea dreptul poate fi exercitat pentru toate acțiunile sus menționate în special când datele sunt incomplete sau inexacte;

b. anonimizarea datelor cu caracter personal;

c. notificarea către terțe părți cărora le-au fost prezentate/dezvăluite datele, cu condiția ca această notificare să nu presupună un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

d. încetarea prelucrării datelor sale personale în măsura în care acest lucru este posibil potrivit scopului prelucrării. Proprietarul site-ului, în calitatea sa de operator trebuie să înceteze de îndată prelucrarea datelor dacă scopul pentru care s-au colectat a încetat.

Clientul/Utilizatorul declară că odată citite condițiile de utilizare ale site-ului are cunoștință de împrejurarea că proprietarul acestuia poate furniza datele sale cu caracter personal către instituțiile din cadrul ministerului public, poliție, instanțe judecătorești și altor organe abilitat ale statului în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 1. Înscrierea de întrebări. Întrebări frecvente

Clientul/Utilizatorul are dreptul de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri, informațiile primite putând fi pozitive sau negative deopotrivă și se vor referi la modul de folosire a serviciilor SelfPay și eventual la caracteristicile și funcționalitățile acestora.

Clientul/Utilizatorul se obligă să respecte urmatoarele reguli:

a. să adreseze întrebări numai în ceea ce privește sistemul terminalelor de plata, a serviciilor furnizate de acestea si a functionalitatilor oferite de site;

b. să folosească numai limba română. Nu sunt permise cuvinte și/sau sintagme ofensatoare indiferent de scopul, contextul și ideea transmisă, proprietarul site-ului având dreptul de a elimina orice întrebare care produce prejudicii de imagine sau de orice altă natură;

c. să nu dezvăluie în cadrul întrebărilor ce vor fi publicate în cadrul site-ului date cu caracter personal ale sale sau ale oricărei alte persoane.

d. să nu formuleze întrebări sau sa adreseze informatii/injurii/etc în scopul de a promova servicii similare ale unor sisteme de terminale de plata sau site-uri diferite, proprietarul având dreptul de a șterge/elimina astfel de interventii.

 1. Forța majoră, cazul fortuit

Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau caz fortuit. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului făra ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Clientul/Utilizatorul înțelege că situațiile cazului fortuit nu se limitează la anumite condiții meteo nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a unor terţi sau a unor autorități competente pentru care proprietarul site-ului nu este responsabil.

 1. Legea aplicabilă – jurisdicția

Relațiile contractuale/colaborare/parteneriat între utilizator și proprietarul aplicației sunt guvernate de legea română. Eventualele litigii apărute între cele două părți, în cazul în care diferendul nu se va rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acesta nu va fi posibil, vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București, de la sediul proprietarului site-ului, in prima instanta competenta fiind stabilita in sarcina Judecatoriei Sector 2, respectiv Tribunalului Bucuresti.

 1. Diverse

Proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului document „termeni și condiții generale” la anumite intervale de timp fără un anunț personal și fără a fi necesar acordul expres al Clientului/Utilizatorului în acest sens. Toate modificările vor fi prezentate/ afișate in pagina dedicata.

Clientul/Utilizatorul declară că a citit și a acceptat prezentul document – „termeni și condiții generale”. Utilizarea/accesarea site-ului implică acceptarea în totalitate a acestor termeni şi condiții.

Clientul/Utilizatorul poate adresa întrebări sau comentarii referitoare la prezentul document – “termeni și condiții generale” la adresa de email – marketing@selfpay.ro.